Wie is God?

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe serie blogs waarin we antwoorden proberen te zoeken op lastige geloofs- en levensvragen.

Ooit vroeg een atheïstische klasgenote aan me: “Is het niet lastig voor jou om in God te geloven? Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat daar heel hoog in de hemel een grote Man zit die toekijkt op de wereld?” De vraagsteller had een bepaald beeld van God. Een menselijk beeld. Ze wist niet dat God geen lichaam heeft, maar een geest is. Dat klinkt voor jou misschien logisch omdat het je zo geleerd is. Maar toch blijven er altijd vragen. Wie is God dan precies? Kunnen we die vraag eigenlijk wel beantwoorden? En zo niet, wat moeten we dan?

Menselijk denken

Heel snel kun je geneigd zijn om lichamelijk over God te denken. En ook in de Bijbel gaat over Gods handen, ogen, oren en witte haren. Dat lijkt erop te wijzen dat God een mensvormig wezen is. Maar dat is niet de bedoeling. Dat de schrijvers van de Bijbel God menselijke eigenschappen hebben gegeven, is om ons te helpen om een klein beetje te begrijpen wat God ons wil zeggen. God bevestigt ook zelf dat Hij een geest is. Jezus zegt niet voor niets tegen de Samaritaanse vrouw:

God is een Geest en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en Waarheid. (Johannes 4:24)

Definitie

Van God kun je eigenlijk geen definitie geven. Wanneer je iets beschrijft, vertel je wat iets is en wat het niet is. God is echter alles overtreffend, Iemand Die overal aanwezig is, alles kan en overal boven staat. Je kunt God beschrijven door allerlei eigenschappen van Hem op te noemen, zoals almacht, alomtegenwoordigheid, wijsheid, genade, barmhartigheid en rechtvaardigheid. In al die dingen is God volmaakt. Maar al die beschrijvingen zeggen nog steeds niet wie God is. Want God is veel meer. God is in alles volmaakt en oneindig.

God is wie Hij is

Daarom heeft God Zichzelf een bijzondere Naam gegeven: Jahweh of Jehova. Dat betekent: Ik ben die Ik ben. Dit is misschien wel Gods mooiste en meest bijzondere naam, omdat Hij hiermee laat zien dat Zijn Wezen is zoals Hij is, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk en onveranderlijk en onbeschrijfelijk, alles overtreffend, zo majestueus dat het in menselijke woorden niet uit te drukken is. Deze naam zegt dat God bestaat en altijd blijft wie Hij is. Hij kan niet meer en minder worden of veranderen.

Dat God is zoals Hij is, is voor ons een troost. Aan David werd de hele dag gevraagd: “Waar is uw God?” (Psalm 42). Dan is het troostvol om te weten dat God altijd bestaat en altijd dezelfde is. Hij is een God waar we van op aan kunnen. Paulus geeft de Hebreeën de bemoediging mee: ,,Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.’’ (Hebreeën 13:8)

Begrijpen en kennen

Alle omschrijvingen maken ons beeld van God eigenlijk alleen maar waziger. We moeten daarom niet proberen om God te doorgronden. Beter kunnen we God eren zoals Hij is, onbegrijpelijk en groot. De filosoof en theoloog Anselmus van Canterbury schreef dat God het hoogst denkbare is. Dat is waar, maar toch ook weer niet. Want zelfs boven het hoogst denkbare van de mens stijgt God uit.

God begrijpen kunnen we dus niet. Maar Hij geeft ons wel alle kennis van Hem die we nodig hebben. We hebben al gezien dat Hij dat doet door Zijn woord. God laat iets van zichzelf zien in Zijn namen en eigenschappen. En als je een kind van God mag zijn, leer je Hem op een heel andere manier kennen. Dat is een diepe, persoonlijke kennis, waardoor je weet Wie God voor jou persoonlijk is.

Scheppingsdoel

Hoewel we God niet begrijpen, mogen we Hem wel prijzen. Dat God zo hoog is dat we Hem niet begrijpen, is juist een extra reden om Hem te prijzen. God heeft ons daar ook voor gemaakt, het is ons scheppingsdoel. Wij zitten daar niet op te wachten, want we willen onszelf graag in het middelpunt hebben en niet een ander. Zelf willen we veel bereiken en belangrijk zijn. Als we God zouden kunnen waarderen zoals Hij is, zou er van ons niets overblijven. Dan zouden we pas écht begrijpen dat wij mensen “als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal” zijn.

Laten we nederig zijn en ernaar streven om persoonlijk te weten te komen wie God is. Laten we Hem lofprijzen, net als Paulus dat ooit heeft gedaan:

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:33-36)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s